Vi tilbyder:

Produkter

OM OS

Fremtidens netværk!

Inden du tilmelder dig Sevelnet er det vigtigt at du gør dig en ide om du kan modtage fra et af vore sendepunkter, da det er nødvendigt at have fri sigt mellem sendepunkterne. Altså må der ikke være huse og træer og lignende imellem. Årsagen er at sendestyrken er så lav som 1 watt ( som en mobiltelefon ).

Det kan være nødvendigt at anvende ekstra monteringsbeslag, for at komme højt nok op, og det står du selv for at fremskaffe. Du kan selvfølgelig også lave aftale med din el installatør om at montere det hele, men man kan sagtens gøre det selv.

Vore sendemaster er på :

Skovhusvej 1 Sevel Kraftvarmeværk Sevel Net er etableret af Sevel Investering ApS i 2005.

Dette har til formål at styrke landsbyen Sevel's fortsatte udvikling.

Sevelnet driftes i dag af Plusel A/S

History

Firmaprofil

Sevel Net ejes og drives af Sevel Investering ApS Sevel Investering ApS har til formål at styrke landsbyen Sevel's fortsatte udvikling, og i dette lys besluttedes det i 2005 at etablere et trådløst datanet.

Vores målsætning

 

Tilbyde private og erhvervsvirksomheder i Sevel og omegn en stabil og billig internet opkobling som prismæssigt er konkurrencedygtig i forhold til øvrige udbydere.

Vi leverer netværk til alle, også der hvor andre ikke kommer frem

Kontakt

Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål omkring vores service eller bede om et tilbud. Sevelnet kan kontaktes på skp@sevelnet.dk eller +45 4048 1224. Driftoplysninger eller fejlmeldinger kan fås/ meldes på 9610 4000.